Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Transport bez Barier”, realizuje przejazdy w systemie „Od drzwi do drzwi" dla osób niepełnosprawnych mającym trudności w poruszaniu się, w tym poruszających się na elektrycznych wózkach inwalidzkich.

Do korzystania z w/w transportu uprawnione są osoby z oznaczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mające trudność w poruszaniu się niezależnie od przyczyny, zameldowane w Gdyni - na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Przewóz osób niepełnosprawnych od drzwi do drzwi

Opłata za jednorazową pomoc i przejazd w granicach administracyjnych Gdyni, niezależnie od odległości wynosi 12 zł,
opłata za przejazd 1 opiekuna nie jest pobierana,
opłata za postój na życzenie osoby niepełnosprawnej wynosi 36 zł za każdą godzinę,
rezygnacja z zamówionego kursu po podstawieniu pojazdu wynosi 12 zł,

przewozy zamawiane są pod numerem
58 622 08 08
w dni pn.- pt. w godzinach
od 7:00 do 22:00,
w dni świąteczne w godzinach od 18.00 do 22.00

Współpracujemy